דף הבית >> מאמרים >> טיפול בצמחים ותיקים

טיפול בצמחים ותיקים

גינות רבות במבשרת הוקמו במהלך שני העשורים האחרונים.

ישנם צמחים ועצים רבים שמשך חייהם מוגבל למספר שנים מסוים ולאחר מכן יש להחליפם בהדרגה.

אורך חיי הצמח תלוי מאוד בטיפול אליו הוא זוכה במהלך שנות גידולו בגינה ומיקומו בגן.

צמחים רבים מאריכים חיים ע"י טיפול נכון במשך השנים ובבחירת המיקום האידיאלי לגידול הצמח.

לדוגמא- אחד הצמחים הנפוצים ביותר בגינתנו הוא הוורד, הוורד בזניו השונים חי בממוצע כ-15 שנה אשר במהלכן נזכה לשפע פריחה בחודשי הקיץ, אולם גיזום לא נכון של הוורד יגרום להתייבשות ענפים שלמים ואף לפגיעה בתפוח ההרכבה של הוורד,ובכך יקצר את אורך חייו במידה ניכרת.

כאשר צמח מזדקן יש להחליפו באחר, יש לשקול היטב את סוג הצמח החדש, הגן במהלך השנים ישתנה ואזורים מסוימים שבהם תנאי הגידול היו שמש מלאה וכיום יש בהם צל מאחר והעצים גדלו וכיום הם מצלים על הגן.

הדוגמא שנתתי לגבי הוורד היא דוגמא אופיינית לצמח שנשתל לפני כ-15 שנים כשהגן היה צעיר והעצים היו קטנים, כיום הוורד הזדקן ויש להחליפו בצמח אחר, אולם התנאים השתנו ולכם עלינו לבחור בצמח אחר המתאים לצל.

וישנם צמחים רבים שאופן גידולם גורם לכך שנקבל פריחה מועטה, במהלך השנים צמחי פקעות או שורש מעובה כגון- אגפנטוס או אירוס זקוקים לדילול שורשים או לדילול הפקעות, פעולה זאת תמריץ את התחדשות השורשים ותגרום לצימוח חדש של ענפים צעירים אשר מהם נקבל את הפריחה.

צמחים רבים הינם רב שנתיים אשר אורך חייהם כ-2-3 שנים ולאחר מכן הם מתנוונים ומתים.

לדוגמא- אקווילגיה צמח רב שנתי אשר מתאפיין בצורת עליו המיוחדים ופריחה שופעת במגוון צבעים, עלי הכותרת בעלי צורה מיוחדת במינה אולם אורך חייו הוא כ-3-4 שנים בלבד.


דוגמא נוספת היא הגזניה המוכרת לכולנו אשר אורך חייה הממוצע הוא כ-4-5 שנים ולאחר מכן משך הפריחה מתמעטת מאוד והצמח מתנוון.

עצי פרי נשירים רבים חיים בממוצע של כ-15 עד 20 שנים ולאחר מכן עצים רבים מקבלים מחלות גזע קשות ונתקפים במזיקים התוקפים את קליפת העץ ואת גזעו.

פעמים רבות אנו עדים לתופעה של עצי פרי נשירים וותיקים מאוד אשר מחזיקים מעמד שנים רבות הודות לטיפול גנני מסור ונכון, אולם יש לזכור כי אורך חיי העץ מוגבל בשנים.

עצי ארץ ישראל כדוגמא זית, חרוב, אלון, אלה, קטלב, מיילה ועוד מאריכים שנים ויכולים להגיע לגיל מופלג של מאות שנים, כאשר אנו נוטעים גן חדש כדאי לתת את הדעת לכך שניתם לשלבם בקלות בגינתנו ולהנות מהם לאורך שנים רבות.

כאשר אנו שותלים גן המורכב ברובו מצמחים רב שנתיים ומעצים שונים יש לזכור כי לכל צמח ועץ ישנו את אורך חייו 

הממוצע ויש להתייחס לכך בעת תכנון הגן.

אני חוזר ומדגיש כי אורך חייו הקצרים של צמח או עץ נמצא בקשר ישיר לאופן הטיפול בו, מחלות ומזיקים התוקפים את הצמח וכמובן לגבי מקומו הנכון בגן.גינות רבות במבשרת הוקמו במהלך שני העשורים האחרונים.

Bookmark and Share
Back