דף הבית >> כריתת עצים

כריתות עצים

בשנים האחרונות עלתה המודעות בישראל לעיצוב העץ ואף נכנס תקן חדש של גוזם מומחה אשר מקבל את תעודת הגוזם המומחה לאחר קורס.

תהליך עיצוב העץ מתחיל כבר במשתלת הגידול החל מהשלבים הראשונים של גידול העץ. השלב הראשון על השתלן להקפיד על גזע מרכזי ישר ללא התעקמויות וללא פיצולים נמוכים, לאחר מכן מעצבים את הענפים המרכזיים של העץ אשר הם יהוו את הבסיס העתידי לעץ, כלומר העץ מורכב מגזע מרכזי בגובה ממוצע של מטר וחצי ועד שניים, אשר ממנו יוצאים 3-4 ענפים מרכזיים.

כאשר אנו מעצבים את העץ בצורה כזאת אנו מבטיחים כי הענפים המרכזיים מהווים חלק בלתי נפרד מהגזע ובכך נמנע את שבירתם בעתיד.

כאשר אנו שותלים עץ בגינתנו יש לדאוג לחפירת בור גדול ככל האפשר, על הבור להיות רחוק כ-1 מטר מהקיר הסמוך לפחות ובכך נמנע את הנזק שיגרם לקיר משורשי העץ בשנים הבאות.

לאחר השתילה יש להסיר מהעץ את כל הסרטים, הגומיות והקשירות אשר איתם הוא מגיע מהמשתלה, כאשר אנו שוכחים חבל קשור לעץ ואף קשירה בחוט של גומי, העץ גדל והחבל יוצר נמק בגזע ולאחר מספר שנים כאשר העץ גדול הענף שבו נוצר הנמק קורס ונשבר בחיתוך ישר.

לאחר השתילה יש לקשור את העץ במידה והדבר הכרחי אך ורק ע''י סרט קשירה מיוחד אשר מחובר לסמוכה הרחוקה מהעץ לפחות 50 ס'מ וכך נמנע את שפשוף הגזע או הענפים בסמוכה.

בשנים הראשונות עלינו להסיר ענפים קטנים הגדלים על הגזע המרכזי ועל הענפים המרכזיים אשר יהוו את שלד העץ, כאשר אנו מסירים ענפים קטנים אלו אנו גורמים להתעבות הענפים המרכזיים.

כאשר העץ מגיע לגובה של כ3-4 קומות יש להתחיל לעצבו ולהתאימו לגודלו הסופי, עצי נוי נשירים יש לגזום במהלך חודשי החורף הקרים, עצי נוי אשר אינם נשירים יש לגזום בחודשי האביב המוקדם.

כאשר הגיזום עולה על העץ ומתחיל לבצע את עבודות הגיזום הוא מבצע בדיקה כללית של העץ ענפים אשר ניכרים עליהם סימני סדקים או חדירת מזיקים יש לגיזומם ולטפל בהם בהתאם.

עצי פרי מסוג הדר יש לעצב ולטפל בהם באותה דרך,אולם ההתפצלות של הענפים המרכזיים היא בגובה נמוך יותר ובנוסף לכך יש למנוע יציאת ענפים מתחת לתפוח ההרכבה.

בעצי פרי נשירים עלינו להיות ערניים מאוד לתופעת מזיקי הגזע למיניהם אשר פגיעתם קשה מאוד בעץ והם מהווים אחו ניכר מהסיבות לתמותת עצי פרי נשירים.

כולנו ראינו את העצים שקרסו בשדרות הראל, עצים אלו מסוג אולמוס נשתלו לפני כ-30 שנה העצים קרסו בעקבות ריקבון בגזע המרכזי שנגרם כתוצאה מפטרייה התוקפת את הגזע ולאחר מכן מקלה את הדרך לכניסת מזיקים שונים אשר מכרסמים את הגזע מבפנים כלפי חוץ.

עץ האולמוס רגיש מאוד לפטרייה זאת במידה ולא מזהים את הפטרייה בשלביה הראשונים קשה מאוד לטפל בה בשלב מאוחר יותר.

על כולנו מוטל החובה לטעת עצים במחשבה תחילה, להקפיד על סוג העץ, מיקומו הגיאוגרפי ומקומו בגן, בחירת העץ הנכון למקום הנכון מפתח להצלחה לגידול של עץ.

גיזום נכון של העץ בתוספת דישן ושימוש מושכל בחומרי הדברה במידת הצורך יתנו אפשרות לעץ להאריך את ימיו לשנים רבות ובכך הדבר יתרום תרומה משמעותית להנאתנו מהגינה ואף לא פחות חשוב מכך לאיכות הסביבה.

במבשרת קיימים עצים רבים אשר נשתלו כ30-40 שנה, עצים אלו ברובם לא טופחו כראוי ולא בוצע בהם גיזום נכון, כדאי לתת יותר תשומת לב לעצים הבוגרים, חודשים אלו אשר עדיין מזג האוויר קר ניתן לבצע גיזומים בעץ.
Bookmark and Share
Back