דף הבית >> גינון למגזר הציבורי

גינון למגזר הציבורי

הגינון הציבורי מתאפיין בעבודה עם נהלים מסודרים, עמידה בלוחות הזמנים, שימוש בחומרים אשר מופיעים  בכתב כמויות , עבודה תחת פיקוח צמוד של מזמין העבודה.

בנהלך העבודה יש לפעול על פי ההנחיות של מזמין העבודה ושל רשות המקומיות או הציבורית אשר עבודה תימסר עליה לאחר הביצוע.

עבודות אלו מבוצעות והקב  נרחב ,כמויות השתילים, הצנרת ,אדמת גן הן גדולות ומפורטות בתוכניות.
יש לעבוד על פי התוכניות אותן אנו מקבלים מהפיקוח. תוכניות אלו כוללות את כל פרוט הדרוש לביצוע העבודה, כמו :

-תוכנית השקיה לביצוע מערכת השקיה תקינה.
-תוכנית צמחיה לביצוע שתילת צמחית ,דשא,עצים, צמחים.
-תוכנית ריצוף.
-תוכנית פינת משחקים.
-תוכנית תאורה במתח גבוהה.
-תוכנית פינות ישיבה ,פינות הצללה, אשפתונים, ברזים. בנוסף לכך קיימות תוכניות כלליות של קירות וכו'.

ברוב המקרים ייתכנו שינויים במהלך ביצוע העבודה , שינויים אלו חייבים לקבל אישור של מתכנן הפרויקט של המפקח בשטח. בנוסף עלינו לדאוג כי מקבל העבודה הסופי יקבל את השינויים הללו. לדוגמה , החלפת דגם ספסל שיתאים לדרישות הרשות המקומית.

חברתנו מבצעת עבודות גינון והשקיה בתחום הציבורי. כאשר אנו מבצעים עבודות גינון והשקיה בתחום הציבורי אנו פועלים בהתאם לנהלים המקובלים בשוק ובהתאם להוראות אדריכל הגנים, מתכנן ההשקיה, מפקח הפרויקט.

פרויקטים לדוגמה שביצענו:
פארק אמת המים, טיילת רותי ברעם, מרכז דוידסון, כביש עוקף וולג'ה, טיילת שרובר חלק תחתון, פארק נוקדים ועוד פרויקטים רבים.

פרוייקטים נוספים שעשינו בתחום

Bookmark and Share
Back